Remco obté la renovació del Certificat Auditoria Reglamentaria Prevenció de Riscos Laborals.

La companyia ha superat l’auditoria bianual del seu sistema de prevenció de riscos laborals. S’ha valorat la seva eficàcia, s’han detectat les possibles deficiències i s’han adoptat decisions concretes per a la millora d’aquest. La Societat segueix compromesa amb la reducció de la sinistralitat.