Compromís amb la Diversitat i la Inclusió

Ens complau anunciar que hem inscrit el nostre Pla d’Igualtat al registre del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla reflecteix el nostre compromís continu amb la promoció de la igualtat de gènere i la creació d’un entorn de treball inclusiu i respectuós.

El Pla d’Igualtat és un document fonamental que estableix les nostres estratègies i accions per promoure la igualtat d’oportunitats i la no discriminació dins de l’organització. A través d’aquest pla, ens comprometem a:

  • Garantir la igualtat de tracte i oportunitats per a tot el personal, independentment del seu gènere, orientació sexual, raça, origen ètnic, edat o capacitats.
  • Identificar i abordar les desigualtats i les barreres que poden existir dins de l’organització i prendre mesures per eliminar-les.
  • Sensibilitzar i formar a tot el personal sobre la importància de la igualtat i la diversitat en el lloc de treball.
  • Establir mecanismes de seguiment i avaluació per garantir la implementació efectiva del Pla d’Igualtat i fer ajustos si cal.

Aquesta inscripció reflecteix el nostre compromís ferm amb la diversitat i la inclusió, valors fonamentals de la nostra empresa. Estem convençuts que una cultura empresarial inclusiva ens fa més forts i més innovadors.