Els nostres clients

Gracies a totes les empreses i Administracions que han depositat la seva confiança en l’equip professional de REMCO per aportar solucions en àmbits i sectors molt diversos:

  • Sector Públic
  • Mineria i industria química
  • Industria primària
  • Estacions d’ esquí
  • Industria alimentaria
  • Transports

Testimonis

“Agraïm els serveis prestats per REMCO. Hem estat atesos amb la resolució i la rapidesa que necessitàvem gràcies a la dedicació dels seus professionals. El nostre contacte amb REMCO comença el 2005; per això ja disposem d’una llarga experiència amb ells, adequant-se perfectament a les nostres necessitats.”

SR. FÈLIX TEIXIDOR Director Facultatiu Salinera de Cardona SLU.

“REMCO fa més de 10 anys que treballa amb nosaltres i s’adapta perfectament a les nostres necessitats, facilita solucions als problemes i imprevistos que apareixen. Disposen d’una plantilla dinàmica, molt qualificada i amb molta experiència, així com de la maquinària i mitjans tècnics adequats a les nostres necessitats. Destaquen per la seva fiabilitat, rigor, professionalitat i implicació en els projectes que entomen, i són una garantia d’èxit segura. Sens dubte, és una companyia recomanable.”

SR. JAVIER CARRO. Director facultatiu / Cap d’Explotació Mina. Minera de Santa Marta, S.A.