Preparat per treballar!!!

Estem encantats de compartir les bones noves: hem acabat amb èxit la reparació integral del K10. El nostre equip d’experts ha treballat per tornar a posar en condicions el nostre camió de Cabanasses comprovant que està en les millors condicions possibles. L’hem sotmès a rigoroses proves per assegurar que compleix amb tots els requisits de seguretat i rendiment. Li hem afegit un nou catalitzador per reduir les emissions de diòxid de carboni i l’hem equipat amb una cabina tancada amb aire condicionat per millorar les condicions dels nostres treballadors minaires.