CODI ÈTIC DE LA COMPANYIA

Aquest codi determina els valors fonamentals de la companyia i proporciona pautes de comportament per a tots els empleats de REMCOBCN. És vinculant per tots i en ajudarà a construir una companyia i un mon millor.

La missió de REMCOBCN SL és millorar la competitivitat dels seus serveis i optimitzar la seva cadena de valors.

La visió de futur de la companyia contempla els següents punts:

 • Invertir en el desenvolupament professional dels seus treballadors.
 • Optimitzar els costos de producció per tenir un nivell de servei competitiu.
 • Millorar constantment el servei per als clients, oferint solucions tècniques òptimes i adequades a les seves necessitats.
 • Contribuir a explotar de forma responsable els jaciments minerals mantenint l’equilibri ecològic.
 • Respectar i complir les normes internacionals de qualitat i de seguretat laboral.

Els nostres valors:

 • Professionalisme. Volem ser els millors per la nostra disponibilitat, flexibilitat, coneixements i atenció al client.
 • Treball en equip. Formem equips interdisciplinaris que permeten donar una resposta global a qualsevol problemàtica del nostre servei.
 • Qualitat. La nostra experiència i formació juntament amb el treball rigorós persegueixen la cerca de l’excel·lència.
 • Ètica professional. Les nostres actuacions estan presidides per la confidencialitat, la objectivitat i la independència de criteri.
 • Compromís amb la Seguretat. La vida i la salut de les persones estan en el centre de les nostres decisions.
 • Respecte pel medi ambient. Busquem reduir l’impacte ambiental de les nostres actuacions, adoptant pràctiques empresarials responsables, fomentant l’eficiència energètica.
 • Responsabilitat social: contribuir de manera positiva a la societat en que l’empresa opera.
 • Respecte: tractar a tots els individus amb respecte i dignitat, sense discriminacions de raça, gènere, religió, orientació sexual, edat o discapacitat. Promoure un entorn inclusiu.

Principis d’actuació :

  1. Respectem la legalitat i els valor ètics.
  2. Implementem polítiques per evitar pràctiques corruptes i suborns.
  3. Els nostres clients estan al centre.
  4. La salut i la seguretat de les persones son principals.
  5. La excel·lència i la millora continua marca el nostre camí.
  6. Promovem la diversitat i el tracte equitatiu, proporcionant igualtat d’oportunitats a tots els empleats.
  7. Considerem als nostres proveïdors coma associats a llarg termini.
  8. Estem compromesos amb el nostre entorn, adoptant pràctiques empresarials sostenibles per minimitzar l’impacte negatiu en el medi ambient.
  9. Ens relacionem amb la comunitat , no vivim aïllats només pels negocis.
  10. Fem servir de forma eficient els mitjans de la companyia.
  11. Respectem la confidencialitat de les dades de las que disposem.

Com s’utilitza aquest codi?

S’ha de llegir, comentar i discutir si cal amb els caps immediats. Està pensat per ajudar a prendre decisions diàries durant la feina. En cas de dubte s´ha de consultar a l’immediat superior. La consulta serà tractada ràpida i discretament.

Berga a  20 de febrer de 2023.

adowtkjv