Manteniment preventiu de cintes i elevadors per ICL

REMCO firma amb ICL el contracte pel Manteniment preventiu i correctiu de les cintes transportadores i elevadors de la Planta de Súria i la Planta de Cristal·lització.